Turniej KMP na impy

Poniedziałek, 25 marca 2024

Wyniki z 45 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP na impy
do wyników...

Historia pary nr 715: W. Gadomski - A. Pomarański, 9.0, -/OP, ZP/433

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
1728: K. Materek - O. Jackiewicz, 6.0, PM 1EW PASS = 0-1.68
1728: K. Materek - O. Jackiewicz, 6.0, PM 2EW 1 NTW S7+2 150-1.91
1728: K. Materek - O. Jackiewicz, 6.0, PM 3EW 3 NTS C4= 400-0.89
2725: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 3.0, ZP 22NS 2 HE DJ+1 1401.51
2725: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 3.0, ZP 23NS 3 NTS C6-2 200-7.01
2725: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 3.0, ZP 24NS 4 H xE SA-2 3005.07
3726: F. Piotrowski - H. Mikołajczak, 7.0, ZP 19EW 4 HW D9+1 6501.33
3726: F. Piotrowski - H. Mikołajczak, 7.0, ZP 20EW 3 NTN H4= 600-8.06
3726: F. Piotrowski - H. Mikołajczak, 7.0, ZP 21EW 4 HS C7+1 650-3.87
4724: K. Żmiejko - K. Stec, 4.0, ZP 13NS 3 DW S8+1 130-1.89
4724: K. Żmiejko - K. Stec, 4.0, ZP 14NS 4 SE C3= 420-4.65
4724: K. Żmiejko - K. Stec, 4.0, ZP 15NS 5 D xE SK-1 1002.77
5716: J. Chmielewski - K. Lipowski, 12.0, ZP 16EW 4 SE CK+2 6803.74
5716: J. Chmielewski - K. Lipowski, 12.0, ZP 17EW 3 NTN DA+1 430-2.65
5716: J. Chmielewski - K. Lipowski, 12.0, ZP 18EW 2 NT xE HK-2 300-7.29
6721: W. Król - M. Lipiecki, 1.5, ZP 25NS 3 NTE D5+2 660-3.06
6721: W. Król - M. Lipiecki, 1.5, ZP 26NS 3 NTN H6+3 690-6.25
6721: W. Król - M. Lipiecki, 1.5, ZP 27NS 3 DE SK+1 1300.41
7723: D. Głowiński - T. Izydorek, 9.0, ZP 4NS 2 HS DK-1 100-2.01
7723: D. Głowiński - T. Izydorek, 9.0, ZP 5NS 3 SS DQ= 140-1.09
7723: D. Głowiński - T. Izydorek, 9.0, ZP 6NS 3 NTE DK+1 630-4.68
8727: R. Borowski - A. Gierczyński, 4.0, ZP 28NS 4 SS SJ-1 100-4.78
8727: R. Borowski - A. Gierczyński, 4.0, ZP 29NS 3 NTN SA-4 400-8.19
8727: R. Borowski - A. Gierczyński, 4.0, ZP 30NS 3 NTN H6= 4005.80
9717: A. Jabłoński - W. Wochna, 10.0, ZP 10EW 3 NTN CK= 600-3.83
9717: A. Jabłoński - W. Wochna, 10.0, ZP 11EW 3 DE DA= 110-0.81
9717: A. Jabłoński - W. Wochna, 10.0, ZP 12EW 3 DS SA-1 1002.63
 +/-
 WYNIK-51.37
 MIEJSCE656