Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 21 grudnia 2017

Wyniki z 10 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 39: S. Kondraciuk - E. Poniewiera, 3.0, LB, LB/265

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
143: T. Birecki - M. Miłaszewicz, 10.0, LB NS 1 NTW S2+1 120-1.28
143: T. Birecki - M. Miłaszewicz, 10.0, LB NS 3 CE HQ-1 50-0.24
143: T. Birecki - M. Miłaszewicz, 10.0, LB NS 2 SE CK-1 1003.47
242: M. Skowroński - W. Stachowski, 0.0, LB NS 3 HW D5-1 1005.24
242: M. Skowroński - W. Stachowski, 0.0, LB NS 4 SW DJ= 420-0.73
242: M. Skowroński - W. Stachowski, 0.0, LB NS 2 SW CK+2 170-2.29
346: J. Musielak - T. Telicki, 1.0, LB EW 4 SW DQ-1 100-1.83
346: J. Musielak - T. Telicki, 1.0, LB EW 3 NTN C9-1 503.53
346: J. Musielak - T. Telicki, 1.0, LB EW 5 SS = 6502.61
438: S. Miłaszewicz - P. Rewak, 8.0, LB EW 4 HN DK+2 4802.98
438: S. Miłaszewicz - P. Rewak, 8.0, LB EW 4 SE D2= 6201.93
438: S. Miłaszewicz - P. Rewak, 8.0, LB EW 6 SS CA-2 20010.46
540: J. Sikora - Z. Zalesiński, 5.0, LB NS 3 D xE DT-5 140013.68
540: J. Sikora - Z. Zalesiński, 5.0, LB NS 4 SN D6= 6202.25
540: J. Sikora - Z. Zalesiński, 5.0, LB NS 2 SN D2= 1101.16
644: Z. Dolata - S. Waga, 7.0, LB EW 1 NTE S3+1 1201.86
644: Z. Dolata - S. Waga, 7.0, LB EW 3 NTS S8= 4000.61
644: Z. Dolata - S. Waga, 7.0, LB EW 2 HS CK-3 3006.59
737: A. Szkiel - T. Wolniczak, 9.0, LB NS 5 DW HK+1 620-3.47
737: A. Szkiel - T. Wolniczak, 9.0, LB NS 2 HE DA= 110-4.75
737: A. Szkiel - T. Wolniczak, 9.0, LB NS 3 NTN SJ+1 4303.98
845: A. Drgas - R. Jakubczak, 5.0, LB EW 4 SN HJ+1 450-0.33
845: A. Drgas - R. Jakubczak, 5.0, LB EW 4 S xE HQ-4 1100-11.71
845: A. Drgas - R. Jakubczak, 5.0, LB EW 3 DW SK+1 130-4.95
941: A. Kałużny - A. Skonieczny, 4.0, LB EW 2 NTS C6-1 1003.47
941: A. Kałużny - A. Skonieczny, 4.0, LB EW 1 HW D9+2 1400.03
941: A. Kałużny - A. Skonieczny, 4.0, LB EW 3 NTW S6= 4001.85
 +/-
 WYNIK34.15
 MIEJSCE17