Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 24 sierpnia 2017

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 11: Z. Malkiewicz - S. Zagórski, 6.5, DS, DS/67

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
12: L. Warężak - J. Gładysz, 21.0, DS EW 4 SS H7+2 6800.90
12: L. Warężak - J. Gładysz, 21.0, DS EW 4 SE HK+1 4500.57
12: L. Warężak - J. Gładysz, 21.0, DS EW 2 HW D6= 110-1.24
23: A. Jankowska - M. Pastudzki, 5.5, DS EW 4 HS D9+1 650-5.24
23: A. Jankowska - M. Pastudzki, 5.5, DS EW 3 DW C6-2 100-1.71
23: A. Jankowska - M. Pastudzki, 5.5, DS EW 4 SS C5-1 1003.19
34: A. Suchodolski - L. Szatańska, 7.0, DS EW 5 HN S4-3 150-2.00
34: A. Suchodolski - L. Szatańska, 7.0, DS EW 2 NTS SQ+2 1802.33
34: A. Suchodolski - L. Szatańska, 7.0, DS EW 3 NTW DK+1 4303.29
45: M. Motykiewicz - S. Robel, 9.0, DS/KP EW 2 NTS D9= 120-1.57
45: M. Motykiewicz - S. Robel, 9.0, DS/KP EW 2 HW D9+4 230-2.95
45: M. Motykiewicz - S. Robel, 9.0, DS/KP EW 5 HxW SA-1 100-6.52
56: P. Kalinowski - W. Szczepanik, 18.0, DS EW 5 SN C7= 450-5.24
56: P. Kalinowski - W. Szczepanik, 18.0, DS EW 2 DE SA= 90-3.67
56: P. Kalinowski - W. Szczepanik, 18.0, DS EW 1 SS CT+2 140-1.05
67: M. Woźniak - M. Fechner, 11.0, DS EW 3 CS CJ+1 1307.43
67: M. Woźniak - M. Fechner, 11.0, DS EW 3 CN HA-2 100-0.14
67: M. Woźniak - M. Fechner, 11.0, DS EW 3 HW CJ+1 1703.95
78: M. Krzypkowski - A. Chodowski, 3.0, DS NS 6 SS C9+1 14606.33
78: M. Krzypkowski - A. Chodowski, 3.0, DS NS 4 HE DJ-2 1005.48
78: M. Krzypkowski - A. Chodowski, 3.0, DS NS 3 SxW D7-1 1002.29
89: S. Szuba - M. Szymonowicz, 16.0, DS NS 4 SS CA-1 50-0.90
89: S. Szuba - M. Szymonowicz, 16.0, DS NS 5 CS DA= 6002.14
89: S. Szuba - M. Szymonowicz, 16.0, DS NS 5 HN CA-2 200-4.90
91: A. Robak - M. Robak, 7.0, DS NS 3 SS DA+1 170-2.40
91: A. Robak - M. Robak, 7.0, DS NS 1 NTN DA+2 1502.52
91: A. Robak - M. Robak, 7.0, DS NS 4 CW D6-1 500.86
 +/-
 WYNIK1.74
 MIEJSCE25